Tulppion Majat

Tulppion Majat Ky
Tulppiontie 36
98840 Ruuvaoja
(016) 844 101

Nuorttijoki River INFO 2020

You can flyfish or use a wobbler at Nuorttijoki River. You have rivers to fish for about 150 km! The fishing area includes the waters on the Finnish side of the border up to the border zone.

Nuorttijoki River empties into Lake Nuorttijärvi and finally to the Atlantic Ocean in Russia. Nuorttijoki River is also ideal for canoeing fishermen. You have to be ready to pull your canoe upstream to Haukijärvenoja Parking place. For hiking anglers there are fly and casting fishing possibilities in natural rivers and streams.

Buy your licence at Tulppion Majat:

All under 18 have a 50% discount on licences, and all under 15 may fish with a guardian's licence with the same catch quota. The price and the catch quota of the family licence are double. More information: www.eraluvat.fi

Catch quotas:
3 hour permit: 1 salmonid
Day permit: 3 salmonids
Week permit: 3 salmonids/day
Season permit: 3 salmonids/day
There are no catch quotas for whitefish.

Fishing period: For waters within the Urho Kekkonen National Park 1.6.–31.8. For other waters 1.6.–31.12. Trout fishing is prohibited between 1.9.–30.11. Limits: trout 50 cm; grayling 30 cm, in UK park 35 cm.

Nuorttijoki INFO 2020

Lupahinnat:

Alle 18-vuotias saa luvista 50%:n alennuksen. Alle 15- vuotias voi kalastaa huoltajan saaliskiintiöön. Perheluvan hinta ja saaliskiintiö on kaksinkertainen. Alueelle ei ole saatavilla mobiililupaa. Osta lupasi kätevästi Tulppion Majoilta.

Kalastusalueeseen kuuluvat Nuorttijoki sivujokineen (Tulppiojoki, Yli-Nuortti ja Sotajoki) rajavyöhykkeeseen asti. Nuorttijoki laskee Venäjän puolelle Nuorttijärveen ja siitä edelleen Jäämereen. Kalastusaluetta on yhteensä n. 150 km. Kärekeojan alapuoliselta jokiosuudelta joutuu palaamaan jokea ylävirtaan.

Nuorttijoki sopii myös kanootilla liikkuvalle kalastajalle.

Pyydä kalastusalueen kartta lupamyyjältä.

Kalojen alamitat: taimen 50 cm, harjus 30 cm, UK-puiston alueella harjus 35 cm.

Saaliskiintiöt:
3 tunnin lupa:1 lohikala
Vuorokausilupa: 3 lohikalaa
Viikkolup: 3 lohikalaa/vrk
Kausilupa: 3 lohikalaa/vrk
Saaliskiintiö ei koske siikaa.

Kalastusaika: UK-kansallispuiston puoleisella vesistön osalla 1.6 – 31.8. Muulla osalla 1.6 - 31.12. Taimenen kalastus kielletty 1.9. – 30.11. Lue lisää: eraluvat.fi.